اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

راستی آزمایی ادعای دولت؛ واقعا یک میلیون شغل ایجاد شده؟ / دولت چگونه آمار افزایش بیمه اختیاری، بیمه دانشجویی و بیمه زنان خانه‌دار را اشتغال جدید جا زده؟