گزینه Super Follows توییتر برای کاربران اندرویدی فعال شد

گزینه Super Follows توییتر برای کاربران اندرویدی فعال شد