اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نقش مثبت و حیاتی این مذاکره کننده ارشد چینی در مذاکرات برجام و گفتگوهای فعلی برای احیای آن