واکنش نماینده آمریکا در سازمان ملل به احتمال دیدار بلینکن با امیرعبداللهیان در نیویورک: چنین برنامه‌ای نداریم، اما گفتگو با ایران را ارزشمند می‌دانیم / می‌خواهیم درباره برجام رو به جلو حرکت کنیم / با ایرانی‌ها در وین در ارتباط هستیم؛ این بحث‌ها آنجا ادامه خواهد یافت