اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

زاکانی: مدیر انقلابی باید توجه کند که ما در یک مبارزه مستمر با دشمن هستیم؛ یک روز در جنگ نظامی هستیم، روز دیگر در جنگ‌های هیبریدی