اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دوستان هنوز فکر می‌کنند که می‌توان به قیمت‌ها دستور داد / با افزایش قیمت یک کالا، به همان نسبت باید انتظار افزایش قیمت کالاهای مرتبط، مکمل و جانشین را داشت/ وعده‌های مختلف انتظارات مردم را درهم ریخته است