آموزشگاه زبان های خارجی پردیسانپرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …ساندویچ پانل - شرکت کبیر پانلچاپ کارت pvc تکی -قیمت دستگاه چاپ …

یک نماینده: نمی توان وام گیرندگان را از پرداخت اقساط معاف کرد، اما وام گیرندگان مسکن موظف به پرداخت اقساط باشند / وام گیرندگان مسکن جزء اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند