اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دادستان کل کشور: نامه معاون دادستان مشهد در مورد «ممنوعیت خدمات مترو به افراد فاقد حجاب شرعی» در چارچوب قانون است