قالیباف: تراز جنگ‌ها از نظامی و امنیتی به اقتصادی و اجتماعی تغییر کرده / در حوزه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حتی به اندازه یک خمپاره ۶۰ اثر نداریم