اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

در سفر نیویورک، وقتی توضیحاتی درباره ماهیت حوادث اخیر به مقامات سایر کشورها می‌دادیم، تعجب و بعضا تشکر می‌کردند / برخی کشورها می‌گفتند که این مباحث برای ما آشناست زیرا در کشورهای ما هم استکبار تلاش داشته تا چنین طرح‌هایی را پیاده کند / وقتی درباره دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه زنان گزارش دادیم، باز تعجب کردند / شاید رأی‌شان در شورای حقوق بشر تغییر نکند اما دیدشان تغییر خواهد کرد