تعمیر تلویزیون سونیبهترین آموزشگاه زبانتعمیر هاردنرم افزار حسابداری پارمیس

مذاکره کننده ارشد روسیه: برای احیای برجام به دو هفته‌ی دیگر زمان نیاز است / چگونگی اجرای توافق، مسئله‌ی اصلی مورد اختلاف است