آموزش تخصصی ترومپت و سایدرامچاپ کارت pvc تکی -قیمت دستگاه چاپ … الکتروشایلی نماینده خرید و فروش …مکانیک سیار باطری ساز سیار امداد …

۱ شهریور ۱۳۴۵؛ برای جلوگیری از سرایت وبا از عراق، مرز ایران و عراق بسته شد + عکس