باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …دستگاه بسته بندیفروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200چاپ کارت پی وی سی

رویترز: کرونا بودجه نظامی اروپا را با خطر روبرو ساخته است