خرید گل وی آی پی شاپبلبرينگ انصاريارائه خدمات پرستاری و پزشکی و مراقبتی …پیش دبستانی ودبستان دکتر حسابس

کاظم صدیقی: مردم به «ولی» مشروعیت نمی‌دهند بلکه فقط در مقبولیت اثر دارند / اگر عموم جامعه فردی که صلاحیت ندارد را انتخاب کنند در قیامت مواخذه خواهد شد