اگر دانش‌آموزی هنوز ثبت نام نکرده، در شاد احراز هویت نمی‌شود