الکتروشایلی نماینده خرید و فروش …لوازم يدكي مزداتعمیر مانیتوردوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

اگر شاه به ایران تحویل داده می‌شد چه سرنوشتی در انتظارش بود؟