شایعه توافق عربستان با اسرائیل برای خرید سامانه دفاع هوایی؛ آیا معامله تمام شده و ریاض منتظر موافقت آمریکاست؟