فروش ویژه دستگاه تصفیه آبگیت کنترل ترددآموزش مربيگري مهدکودکثبت شرکت ثبت برند و علامت تجاری

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری به‌تفکیک استان‌ها
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، میزان کل آرای اخذشده و آرای ۴ کاندیدای ریاست‌جمهوری به‌تفکیک استانی اعلام می‌شود. در انتخابات 1400، 59 میلیون و 310 هزار و 307 نفر واجد شرایط رأی دادن در کشور بودند که ‌‌از این تعداد 29 میلیون و 980 هزار و 38 نفر مرد و 29 میلیون و 330 هزار و 269 نفر زن و یک‌میلیون و 392 هزار و 148 نفر را رأی‌اولی شامل می‌شد. در جداول زیر میزان مشارکت مردم در انتخابات 1400، میزان کل آرای اخذشده و آرای 4 کاندیدای ریاست‌جمهوری به‌تفکیک هر استان ذکر شده است: آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان اردبیل آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان اردبیل میزان مشارکت 54.3 درصد میزان کل آرا 542926 سیدابراهیم رئیسی 307393 محسن رضایی 54152 عبدالناصر همتی 88198 امیرحسین قاضی‌زاده 20300 آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان البرز آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان البرز میزان مشارکت 42 درصد میزان کل آرا 733170 سیدابراهیم رئیسی 264822 محسن رضایی 38946 عبدالناصر همتی 32801 امیرحسین قاضی‌زاده 21188 آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان ایلام آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان ایلام میزان مشارکت 63 درصد میزان کل آرا 285194 سیدابراهیم رئیسی 156625 محسن رضایی 40600 عبدالناصر همتی 22544 امیرحسین قاضی‌زاده 7560 آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان بوشهر آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان بوشهر میزان مشارکت 57.8 درصد میزان کل آرا 461269 سیدابراهیم رئیسی 310459 محسن رضایی 43069 عبدالناصر همتی 32008 امیرحسین قاضی‌زاده 10471 آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان تهران آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان تهران میزان مشارکت   میزان کل آرا   سیدابراهیم رئیسی 2159504 محسن رضایی 314772 عبدالناصر همتی 395211 امیرحسین قاضی‌زاده 178252 آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان چهارمحال و بختیاری آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان چهارمحال و بختیاری میزان مشارکت 52 درصد میزان کل آرا 395015 سیدابراهیم رئیسی 187743 محسن رضایی 153826 عبدالناصر همتی 14032 امیرحسین قاضی‌زاده 7441 آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان خراسان‌جنوبی آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان خراسان‌جنوبی میزان مشارکت 74 درصد میزان کل آرا 422599 سیدابراهیم رئیسی 343106 محسن رضایی 17260 عبدالناصر همتی 23220 امیرحسین قاضی‌زاده 12349 آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان خراسان‌رضوی آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان خراسان‌رضوی میزان مشارکت 54.9 درصد میزان کل آرا 2536242 سیدابراهیم رئیسی 1862386 محسن رضایی 138452 عبدالناصر همتی 135273 امیرحسین قاضی‌زاده 104915 آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان زنجان آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان زنجان میزان مشارکت 53 درصد میزان کل آرا 435059 سیدابراهیم رئیسی 279572 محسن رضایی 45671 عبدالناصر همتی 38391 امیرحسین قاضی‌زاده 17426 آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان سمنان آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان سمنان میزان مشارکت 54 درصد میزان کل آرا 280621 سیدابراهیم رئیسی 203994 محسن رضایی 15280 عبدالناصر همتی 16466 امیرحسین قاضی‌زاده 11394 آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان سیستان و بلوچستان آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان سیستان و بلوچستان میزان مشارکت 61.79 درصد میزان کل آرا 1038459 سیدابراهیم رئیسی 541212 محسن رضایی 218012 عبدالناصر همتی 108072 امیرحسین قاضی‌زاده 23539 آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان قزوین آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان قزوین میزان مشارکت 52.14 درصد میزان کل آرا 492815 سیدابراهیم رئیسی 315401 محسن رضایی 44354 عبدالناصر همتی 39425 امیرحسین قاضی‌زاده 19713 آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کرمان آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کرمان میزان مشارکت 60 درصد میزان کل آرا 1000321 سیدابراهیم رئیسی   محسن رضایی   عبدالناصر همتی   امیرحسین قاضی‌زاده   آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کرمانشاه آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کرمانشاه میزان مشارکت 46 درصد میزان کل آرا 711252 سیدابراهیم رئیسی 382087 محسن رضایی 98134 عبدالناصر همتی 68998 امیرحسین قاضی‌زاده 22825 آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کهگیلویه و بویراحمد آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کهگیلویه و بویراحمد میزان مشارکت 62.58 درصد میزان کل آرا 344300 سیدابراهیم رئیسی 151087 محسن رضایی 148434 عبدالناصر همتی 12421 امیرحسین قاضی‌زاده 2312 آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان گلستان آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان گلستان میزان مشارکت 61 درصد میزان کل آرا 825000 سیدابراهیم رئیسی 462000 محسن رضایی 84000 عبدالناصر همتی 139000 امیرحسین قاضی‌زاده 25000 آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان گیلان آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان گیلان میزان مشارکت 56.93 درصد میزان کل آرا 1132269 سیدابراهیم رئیسی 615208 محسن رضایی 101945 عبدالناصر همتی 132550 امیرحسین قاضی‌زاده 45570 آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان لرستان آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان لرستان میزان مشارکت 48 درصد میزان کل آرا 709400 سیدابراهیم رئیسی 416339 محسن رضایی 160200 عبدالناصر همتی 45997 امیرحسین قاضی‌زاده 12939 آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان مرکزی آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان مرکزی میزان مشارکت 51 درصد میزان کل آرا 537585 سیدابراهیم رئیسی 366899 محسن رضایی 43542 عبدالناصر همتی 31035 امیرحسین قاضی‌زاده 21823 آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان هرمزگان آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان هرمزگان میزان مشارکت 58.11 درصد میزان کل آرا 691407 سیدابراهیم رئیسی 436134 محسن رضایی 61148 عبدالناصر همتی 53230 امیرحسین قاضی‌زاده 20612 آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان همدان آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان همدان میزان مشارکت 45.6 درصد میزان کل آرا 650420 سیدابراهیم رئیسی 440847 محسن رضایی 53262 عبدالناصر همتی 62989 امیرحسین قاضی‌زاده 20626 آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان یزد آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان یزد میزان مشارکت 58.36 درصد میزان کل آرا 428739 سیدابراهیم رئیسی 306080 محسن رضایی 22958 عبدالناصر همتی 34969 امیرحسین قاضی‌زاده 17602 * * * * * همچنین میزان آرای تفکیکی هر کاندیدا به‌شرح جداول زیر است: جناب آقای سیدابراهیم رئیسی (رئیس‌جمهور منتخب) نام استان میزان کل آرا سید ابراهیم رئیسی آذربایجان شرقی     آذربایجان غربی 924727 578733 اردبیل 542926 307393 اصفهان     البرز 733170 264822 ایلام 285194 156625 بوشهر 461269 310459 تهران   2159504 چهارمحال و بختیاری 395015 187743 خراسان جنوبی 422599 343106 خراسان رضوی 2536242 1862386 خراسان شمالی 430000 221722 خوزستان     زنجان 435059 279572 سمنان 280621 203994 سیستان و بلوچستان 1038459 541212 فارس     قزوین 492815 315401 قم     کردستان 451590 185824 کرمان 1321000   کرمانشاه 711252 38287 کهگیلویه و بویراحمد 344300 151087 گلستان 825000 462000 گیلان 1132269 615208 لرستان 709400 410172 مازندران     مرکزی 537585 366899 هرمزگان 691407 436134 همدان 650420 440847 یزد 428739 306080 * * * * * جناب آقای محسن رضایی نام استان میزان کل آرا محسن رضایی آذربایجان شرقی     آذربایجان غربی 924727 122778 اردبیل 542926 54152 اصفهان     البرز 733170 38946 ایلام 285194 40600 بوشهر 461269 43069 تهران   314772 چهارمحال و بختیاری 395015 153826 خراسان جنوبی 422599 17260 خراسان رضوی 2536242 138452 خراسان شمالی 430000 36756 خوزستان     زنجان 435059 45671 سمنان 280621 15280 سیستان و بلوچستان 1038459 218012 فارس     قزوین 492815 44354 قم     کردستان 451590 66895 کرمان 1321000   کرمانشاه 711252 98134 کهگیلویه و بویراحمد 344300 148434 گلستان 825000 84000 گیلان 1132269 101945 لرستان 709400 157845 مازندران     مرکزی 537585 43542 هرمزگان 691407 61148 همدان 650420 53262 یزد 428739 22958 * * * * * جناب آقای عبدالناصر همتی نام استان میزان کل آرا عبدالناصر همتی آذربایجان شرقی     آذربایجان غربی 924727 187872 اردبیل 542926 88198 اصفهان     البرز 733170 32801 ایلام 285194 22544 بوشهر 461269 32008 تهران   295211 چهارمحال و بختیاری 395015 14032 خراسان جنوبی 422599 23220 خراسان رضوی 2536242 135273 خراسان شمالی 430000 41616 خوزستان     زنجان 435059 38391 سمنان 280621 16466 سیستان و بلوچستان 1038459 108072 فارس     قزوین 492815 39425 قم     کردستان 451590 66240 کرمان 1321000   کرمانشاه 711252 68998 کهگیلویه و بویراحمد 344300 12421 گلستان 825000 139000 گیلان 1132269 132550 لرستان 709400 45620 مازندران     مرکزی 537585 31035 هرمزگان 691407 53230 همدان 650420 62989 یزد 428739 34969 * * * * * جناب آقای امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نام استان میزان کل آرا امیرحسین قاضی‌زاده آذربایجان شرقی     آذربایجان غربی 924727 35230 اردبیل 542926 20300 اصفهان     البرز 733170 21188 ایلام 285194 7560 بوشهر 461269 10471 تهران   178252 چهارمحال و بختیاری 395015 7441 خراسان جنوبی 422599 12349 خراسان رضوی 2536242 104915 خراسان شمالی 430000 18160 خوزستان     زنجان 435059 17426 سمنان 280621 11394 سیستان و بلوچستان 1038459 23539 فارس     قزوین 492815 19713 قم     کردستان 451590 14775 کرمان 1321000   کرمانشاه 711252 22825 کهگیلویه و بویراحمد 344300 2312 گلستان 825000 25000 گیلان 1132269 45570 لرستان 709400 15626 مازندران     مرکزی 537585 21823 هرمزگان 691407 20612 همدان 650420 20626 یزد 428739 17602 * * * * * در جدول زیر میزان مشارکت مردم در انتخابات 1400، میزان کل آرای اخذشده و آرای 4 کاندیدای ریاست‌جمهوری به‌تفکیک اعلام می‌شود: ردیف نام استان میزان مشارکت میزان کل آرا رئیسی رضایی همتی قاضی‌زاده 1 آذربایجان شرقی             2 آذربایجان غربی 46.3 درصد 924 هزار و 727 نفر رای 578 هزار و 733 رای 122 هزار و 778  رای 187 هزار و 872 رای 35 هزار و 230 رای 3 اردبیل 54.3 درصد 542 هزار و 926 نفر رای 307 هزار و 393 رای 54 هزار و 152 رای 88 هزار و 198 رای 20 هزار و 300 رای 4 اصفهان             5 البرز 42 درصد 733 هزار و 170 نفر رای 264 هزار و 822 رای 38946 رای 32801 رای 21188 رای 6 ایلام 63 درصد 285 هزار و 194 رای 156 هزار و 625 رای 40 هزار و 600  رای 22 هزار و 544  رای 7 هزار و 560 رای 7 بوشهر 57.8 درصد 461 هزار و 269 رای 310 هزار و 459 رای 43 هزار و 69 رای 32 هزار و 8 رای 10 هزار و 471 رای 8 تهران     2 میلیون و 159  هزار و 504 رای 314 هزار و 772  رای 295  هزار و 211 رای 178 هزار و 252 رای 9 چهارمحال و بختیاری 52 درصد 395 هزار و 15 رای 187 هزار و 743 رای 153 هزار و 826 رأی 14 هزار و 32 رأی 7 هزار و 441 رأی 10 خراسان جنوبی 74 درصد‌ 422 هزار و 599 هزار رای 343 هزار و 106 رای ‌17 هزار و 260 رای 23 هزار و 220 رای 12 هزار و 349 رای 11 خراسان رضوی  54.9 درصد 2 میلیون و 536 هزار و 242 رای یک میلیون و 862 هزار و 386 رای 138 هزار و 452 رای 135 هزار و 273 هزار رای 104 هزار و 915 رای 12 خراسان شمالی 65 درصد 430 هزار رای 221 هزار و 722 رای 36 هزار و 756 رای 41 هزار و 616 رای 18 هزار و 160 رای 13 خوزستان             14 زنجان 53 درصد 435 هزار و 59 رای 279 هزار و 572 رای 45 هزار و 671 رای 38 هزار و 391 رای 17 هزار و 426 رای 15 سمنان 54 درصد 280 هزار و 621 ‌ رأی 203 هزار و 994 رأی 15 هزار و 280 رأی 16 هزار و 466 رأی 11 هزار و 394 رأی 16 سیستان و بلوچستان 61.79 درصد یک میلیون و 38 هزار و 459 رای 541 هزار و 212 رای 218 هزار و 12 رای 108 هزار و 72 رای 23 هزار 539 رای 17 فارس             18 قزوین 52.14 درصد 492 هزار و 815 رأی 315 هزار و 401 رای 44 هزار و 354 رای 39 هزار و 425 رای 19 هزار و 713 رای 19 قم             20 کردستان 37.4 درصد 451 هزار و 590 رای 185 هزار و 824 رای 66 هزار و 895 رای 66 هزار و 240 رای 14هزار و 775 رای 21 کرمان 60 درصد یک میلیون و 321 هزار رای         22 کرمانشاه 46 درصد 711 هزار و 252  رای 382 هزار و 87 رای 98 هزار و 134  رای 68 هزار و 998 رای 22 هزار و 825 رای 23 کهگیلویه و بویراحمد 62.58 درصد 344 هزار و 300 رای  151 هزار و 87 رای  148 هزار و 434 رای 12 هزار و 421 رای 2 هزار  312 رای 24 گلستان 61 درصد 825 هزار 462 هزار رأی  84 هزار رأی،  139 هزار رأی  25 هزار رأی 25 گیلان 56.93 درصد یک میلیون و 132 هزار و 269 رای 615 هزار و 208 رأی 101 هزار و 945 رأی 132 هزار و 550 رأی 45 هزار و 570 رأی 26 لرستان 48 درصد 709 هزار و 400 رای 416 هزار و 339 رای 160 هزار و 200  رای 45 هزار و 997  رای 12 هزار و 939 رای 27 مازندران             28 مرکزی 51 درصد 537 هزار و 585 366 هزار و 899 رای 43 هزار و 542 رای 31 هزار و 35 رای 21 هزار و 823 رای 29 هرمزگان 58.11 درصد 691 هزار 407 رای 436 هزار و 134 رای 61 هزار 148 رای 53 هزار و 230 رای 20 هزار و 612 رای 30 همدان 45.6 درصد 650 هزار و 420 رای 440 هزار و 847 رای 53 هزار و 262 رای 62 هزار 989 رای 20 هزار و 626 رای 31 یزد 58.36 درصد 428 هزار و 739 رای 306 هزار و 80 رای 22 هزار و 958 رای 34 هزار و 969 رای 17 هزار و 602 رای لینک کوتاه کپی لینک