اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سردار نقدی: دولت گذشته آب خوردن مردم را هم به مذاکره و نتایج برجام گره زد / اگر به ارزش اطاعت از ولایت پایبند می ماندیم، امروز این مشکلات اقتصادی را نداشتیم / کسی حقیقت نورانی انقلاب را با بی حیایی و بی عفتی و بی بند و باری عوض نمی کند