تولیدی نرده حفاظ دیوار شاخ گوزنی …برس صنعتیبازرگانی مهسامتعمیر اینورتر و درایو صنعتی

واکنش العرب، نزدیک به سعودی به گفت و گوهای اخیر میان تهران و ریاض: عربستان قانع شده که سیاست فشار حداکثری ترامپ برای امتیاز گیری از ایران، بی نتیجه بوده