قیمت لیر ترکیه، امروز ۱۱ آذر ۱۴۰۰

قیمت لیر ترکیه، امروز ۱۱ آذر ۱۴۰۰