اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

استاندار: در حوادث اخیر قزوین ۲ گروه نقش‌ داشتند؛ یکی اراذل و اوباش و دیگری افراد بی‌تجربه و جوان که با جوزدگی میدان اغتشاش را با میدان اعتراض اشتباه گرفته بودند / این اتفاقات با کمترین هزینه ممکن جمع شد؛ از امروز باید برای فتنه‌های آینده آماده باشیم