اسناد دادگاه بازیگری که هنگام فیلمبرداری، یک نفر را کشت: به آلک بالدوین گفته شده بود تفنگ خطری ندارد