اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حسین شریعتمداری: اینکه آقای باقری کنی خانم‌ها را مستقیم نگاه نمی‌کند نشانه تعهد و نجابت ایشان است