تصاویر: مراسم تشییع علی لندی، نوجوان قهرمان دهه هشتادی در اصفهان