تعمیر هارد ، بازیابی اطلاعات هاردسیم و کابل سیمیاپرینت ارزاندستگاه روغن گیری با ظرفیت ورودی …

نکات رهبر انقلاب درمورد فرهنگ توصیه نیست بلکه جنبه دستوری دارد؛ اگر اجرا نشود ناامیدی ایجاد می‌کند / هنر و فرهنگ انقلابی جامعه را امیدوار می‌کند / باید کتاب را ارزان کنیم