سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومگروه داود تامین کننده دستگاه های …آموزشگاه فنی حرفه ای طراحی سایت …گروه ساختمانی آروین سازه

چینی‌ها به دولت روحانی اعتماد کافی ندارند وگرنه قرارداد ۲۵ ساله باید با سرعت بیشتری دنبال می‌شد / ایران با این همه ظرفیت چرا به جایگاه روسیه نرسد؟