موسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …نمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)همکاری برای دورکاری از سراسر کشوردوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

رییس دپارتمان آی سی یو بیمارستان لاله: شرایط میناوند پرخطر است / او زیر نظر دستگاه تنفسی است؛ اکسیژن صددرصد به او می دهیم / او خیلی بیماری را جدی نگرفته بود و خیلی دیر به بیمارستان مراجعه کرد/ رمان مراجعه، درگیری ریه او ۸۰ درصد بود