شرکت پولاد پیچ کار / تولید کننده …پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …مبلمان آمفی تئاتر،رض کوتعمیرات لوازم خانگی

ربات انسان نما در مصر تست کرونا می‌گیرد+تصاویر