اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رابرت مالی: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس آماده اند در صورت بازگشت ایران به تعهدات خود در برجام، روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود با تهران را گسترش دهند / این کشورها شیفته برجام نیستند اما متوجه شده اند که بازگشت به این توافق حیاتی است