شگفتی‌سازی اسنوکرباز ایرانی با شکست نفر سوم دنیا /  پیروزی وفایی مقابل «اُ سالیوان» مدعی