یک دستگاه پرس هیدرولیک فول اتوماتیک …برس صنعتیدوزینگ پمپ .مترینگ پمپمیکسرمستغرق واجیتاتور

نوبخت، کاندیدای ۱۴۰۰؟! / کاندیداتوری شما، حکم نمک بر زخم ملت است! نکنید، آقای نوبخت!