شینگلجامعه نیوزفروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200میگلرد کامپوزیت

ضررهای ویروس کرونا به دنیای فناوری ادامه دارد / شرکت اپل همه فروشگاه ها و دفاتر خود در چین را تا 20 بهمن تعطیل می کند