قویترین پکیج آموزش تندخوانی و تقویت …تعمیر تلویزیون سونینگهداری سالمندبرگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …

سخنگوی وزارت بهداشت: مردادماه معلمان واکسینه می‌شوند / ۲۰۰ هزار نفر از استادان و پرسنل دانشگاه هم مرداد ماه واکسینه می‌شوند / ۵۰۰ هزار نفر از دانشجویان در شهریور واکسن می‌زنند؛ یک میلیون نفر در مهر ماه، یک میلیون نفر در آبان ماه و مابقی در آذر