خطیب زاده در واکنش به رای دادگاه عالی کیفری بحرین علیه چند بانک ایرانی: فاقد وجاهت قانونی است / قویاً اقدمات نسبت داده شده به این بانک‌ها در بحرین را رد می‌کنیم