فروش جیوهنگهداری سالمنددستگاه پر کن بسته بندی پودر و گرانولعایق صوتی

حسین شریعتمداری: روحانی می گوید به عراقچی اختیار دهید که تحریم ها یک روزه لغو شود؛ این یعنی می خواهند نسخه فروش ایران و مردمش را بپیچند / تن دادن به خواسته های آمریکا یعنی  زنان و دخترانمان را در اختیار داعشی‌ها قرار بدهیم