اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

انسداد ۱۰ جاده اصلی و ۱۳۰۰ جاده روستایی در کشور