آمریکا: آماده بازگشت به میز مذاکره هستیم؛ دولت رئیسی باید تصمیم بگیرد / گفتگو برای تبادل زندانیان را ادامه می‌دهیم