ویدیو / شخم زدن زمین فوتبال مسجد سلیمان به دلیل اختلافات بین هیئت‌مدیره