بازگشایی گاوصندوق کاوه (09129576685)جابجایی …استخدام بازار بزرگ دلگشاتعمیر ، تعمیرات یخچال وفریزر شهرقدس …سررسید | سالنامه | سررسید 1400 …

کاظم صدیقی: انسان ترسو همیشه به مصلحت فکر می کند / بسیاری از قراردادها با قدرت های بزرگ صلح نیست، چون از روی ترس منعقد می شود