طرح کره جنوبی برای ساخت اولین شهر شناور جهان تا سال ۲۰۲۵ / این شهر ۱۰ هزار نفری همراه با بالا آمدن آب دریا، بالا می‌آید / غذا و آب شیرین مورد نیاز این …

طرح کره جنوبی برای ساخت اولین شهر شناور جهان تا سال ۲۰۲۵ / این شهر ۱۰ هزار نفری همراه با بالا آمدن آب دریا، بالا می‌آید / غذا و آب شیرین مورد نیاز این شهر از طریق انرژی خورشیدی تأمین می‌شود