اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امیرعبداللهیان: به عنوان کشوری که از تمدن ایرانی و اسلامی برخوردار است برای لغو تحریم‌ها  تلاش می‌کنیم