ناتامایسین (ضدکپک) ، تولید کشور …برس سیمیتولید و فروش هفت لایی چندلاییدوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

سرلشکر باقری: سر و دست شکستن بعضی‌ها برای پست‌ تعجب دارد / مهم این است که تحریم ملت ایران کامل برداشته شود