«سوهانک» بهمن کیارستمی در سینماتک موزه هنرهای معاصر