اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تماشا کنید: سال بهت و شوک؛ سال ۱۴۰۱ در ۷ دقیقه