دبیر مرکز مطالعات جمعیت: از ۴۰۰ هزار سقط جنین در سال، ۳ درصد ناشی از روابط نامشروع است /۱۰ درصد سقط‌ها «غیرارادی» و بدلیل مشکلات پزشکی رخ می‌دهد

دبیر مرکز مطالعات جمعیت: از ۴۰۰ هزار سقط جنین در سال، ۳ درصد ناشی از روابط نامشروع است /۱۰ درصد سقط‌ها «غیرارادی» و بدلیل مشکلات پزشکی رخ می‌دهد