اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فعالیت انتخاباتی ترامپ از امروز آغاز می‌شود