فروشگاه کامپیوتر اول استوک : مرکز …کارالودر کمرشکنمیز کار تمام استیلزیتون و روغن زیتون

سفیر آذربایجان: مناطقی از ایران که در آن موشک و خمپاره افتاده در سمت چپ و پشت نیروهای آذربایجان است؛ آذربایجان رو به رو و دست راست یعنی سرزمین های اشغالی را هدفگیری می کند / هیچ نیروی خارجی را به قره‌باغ نبرده‌ایم / اشخاصی که به عنوان شبه نظامی و تکفیری در خارج از کشور جنگیده اند، تابعیت آنها لغو می شود؛ ما حتی به ایران لیست دادیم که تابعیت کدام اشخاص لغو ‌شده / این ارمنستان است که فراخوان داده تا ارامنه ای که در خارج هستند به این مناطق آمده و بجنگند