معاون نخست‌وزیر روسیه درباره توافق آتش بس قره‌باغ: جاده‌ها تحت حاکمیت کشورهایی هستند که از آنها عبور می‌کنند / نخست‌وزیر ارمنستان: در توافق، هیچ اظهارنظری …

معاون نخست‌وزیر روسیه درباره توافق آتش بس قره‌باغ: جاده‌ها تحت حاکمیت کشورهایی هستند که از آنها عبور می‌کنند / نخست‌وزیر ارمنستان: در توافق، هیچ اظهارنظری در مورد کریدورها [در امتداد مرز ارمنستان با ایران] وجود ندارد؛ آذربایجان می خواهد برداشت‌های خود را تحمیل کند / پیشنهاد ما این است که خطوط ریلی و بزرگراه‌های دوران شوروی بازسازی شوند؛ از جمله بزرگراه‌هایی که نخجوان را به آذربایجان متصل می‌کردند