فروش عمده کاور کاغذ A4 ,A5 و A3ارائه خدمات پرستاری و پزشکی و مراقبتی …صندلی آمفی تئاتر رض کو مدل آر 1801پخش عمده اسپیکر

رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان هزینه معیشت کارگران، فقط خورد و خوراک آن‌ها را پوشش می‌دهد؛ این رقم غیر از هزینه‌های مسکن و اجاره بها و درمان است